Visjon og verdier

Visjon

Vi vil bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap! Dette er det vi jobber for hver dag.

Å være verdidrevet er grunnlaget for å kunne skape økonomiske verdier, få medarbeidere og samarbeidspartnere til å føle seg verdifulle – og drive en virksomhet med verdighet.

Det er en grunn til at våre verdier er så viktige for oss at vi lar dem være førende for hele driften: Vi tror at det å basere driften på tydelige verdier også skaper økonomiske verdier, og at de ansatte føler seg akkurat så verdifulle som de er. I Reitangruppen er verdigrunnlagene våre levende. De brukes i den daglige driften, og de er en rettesnor for alt vi gjør og alt vi er.

Verdiene våre skal gjennomsyre virksomheten slik at alle vi er i kontakt med skjønner hva vi står for.


8 verdier som gjør en forskjell for deg

En av de bærende verdiene er ”Kunden er vår øverste sjef”. For oss betyr det at vi daglig skal spørre oss selv: Hvordan kan vi gjøre det enklest og mest mulig effektivt for kundene våre?

Vårt primære mål er at du som kunde er i sentrum for beslutningene våre. Derfor er ikke vårt mål kun å tilfredsstille, snarere å imponere og skape verdier for våre kunder.

Verdigrunnlaget

Verdigrunnlagene er styrende for våre holdninger og atferd.
Felles for våre 8 verdier er at de gjør Uno-X Smøreolje til en kompetent samarbeidspartner og en god arbeidsplass som på alle måter fokuserer på å skape optimale vilkår for våre kunder.

1. Vi rendyrker vår forretningsidé

Vi skjærer bort det overflødige og fokuserer på det vesentlige: Effektiv og ukomplisert bestilling og levering av høykvalitets smøreolje sammen med kompetent og personlig rådgivning.

2. Vi holder høy forretningsmoral

Vi ønsker å være kjent som en pålitelig og troverdig samarbeidspartner; en leverandør våre kunder vet at de kan stole på, og som overholder alle avtaler.

3. Vi skal være gjeldfri

Som vår eier sier: ”Renter er avgift på utålmodighet”. Det betyr at vi bygger vår forretning på et sunt og fornuftig grunnlag som alltid tar utgangspunkt i et godt samarbeid med kunden.

4. Vi skal motivere til en vinnerkultur

Vi ønsker at kundene skal synes at Uno-X Smøreolje er den beste smøreolje-leverandøren på markedet. Vi anstrenger oss hver dag på å bli flinkere til å drive forretning slik at våre kunder får best mulig service.

5. Vi tenker positivt og offensivt

Våre eiere har gitt oss frihet og tillit til å utnytte de muligheter som oppstår og søke nye måter å gjøre tingene på – dersom det er til nytte for våre kunder.

6. Vi snakker med hverandre – ikke om hverandre

Vi tror på at en god stemning og et godt sammenhold i Uno-X Smøreolje er forutsetningen for å skape gode resultater og yte best mulig service for kunder og samarbeidspartnere.

7. Kunden er vår øverste sjef

Vi arbeider hver dag for at det skal være effektivt og ukomplisert for vår øverste sjef å være kunde hos oss.

8. Vi skal ha det morsomt og lønnsomt

Vi tror på at disse to tingene henger tett sammen. Vi tror på at glade medarbeidere som trives på jobben også er mere motiverte for å skape gode resultater. Det er vår erfaring.