Nyttig kunnskap om
smøreoljeanalysene våre

Forebygge fremfor å reparere

Driftsstopp kan bli dyrt både når det gjelder reparasjonskostnader og tap i omsetning. En smøreoljeanalyse gir mulighet til å gripe inn på et tidlig tidspunkt. Den kan avsløre feil eller slitasje i motor, gir-hydraulikk og kjølesystemer.

Analysesystemet vårt er enkelt og gir et nøyaktig bilde av tilstanden til smøreoljen og maskinen. Ta en liten prøve av oljen fra maskinen/motoren/systemet og send prøven til laboratoriet vårt.

Senest fem arbeidsdager senere sender laboratoriet tilbake en nøyaktig og kommentert analyserapport.
Hvis du bruker online verktøyet vårt kan du i tillegg finne smøreoljeanalysen og historikken din her.

Som et av de eneste selskapene i Norge tilbyr vi analyser av smøreoljeprøver på vårt eget laboratorium, Main Test-laboratoriet.

smoreanalyser-box

Smøreoljeanalyser

Med smøreoljeanalysesystemet vårt, Main Test, optimerer du driften, forlenger levetiden for maskinene og forebygger maskinskader.

Oljeanalysen avslører skader før de oppstår. Samtidig får du en detaljert oversikt over maskinenes tilstand slik at du kan planlegge reparasjoner i god tid.

Vi har forskjellige analysepakker:


• TexChek – Forebyggende bruktoljeanalyse / undersøkelse av motorer og industrimaskiner


• CoolChek- Forebyggende bruktoljeanalyse / undersøkelse av kjølemaskinolje

• CleanChek – Forebyggende bruktoljeanalyse / undersøkelse av hydraulikk- og industrigirolje inkl. partikkeltelling ISO 4406 eller NAS 1638

• GeoChek – Forebyggende bruktoljeanalyse / undersøkelse av gassmotorolje


• GlycolChek – Forebyggende analyse / undersøkelse av kjølevæske og frostvæske

Laboratorieteknikerne våre analyserer smøreoljen med noen av bransjens beste verktøy for å gi deg et helt nøyaktig resultat.