Sertifisering

Kvalitetsbevisst leverandør
Uno-X setter miljø og kvalitet høyt, og vi er sertifisert etter gjeldende EU-regler.

Kvalitetssikringssystemet
Uno-X Smøreolje AS har et kvalitetsstyringssystem som er i overensstemmelse med standarden DS/EN ISO 9001:2008.

Hent certifikat

Miljøledelsessystemet er i henhold til DS/EN ISO 14001:2004

Hent certifikat

Grønt Punkt – Vi tar ansvar!
Vi tar miljøansvar og er medlem av Grønt Punkt. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Hent certifikat

TransQ Qualification System
Uno-X er kvalifisert i TransQ kvalifikasjonsordning for leverandører til den skandinaviske transportbransjen.

Hent certifikat

Sellicha
Uno-X er kvalifisert i Sellicha pre-kvalifikasjonssystem for leverandører til energiselskap i Norge og Sverige.

Hent certifikat

Achilles Qualification System
Uno-X er kvalifisert i Achilles JQS kvalifikasjonssystem for leverandører til den norske og danske olje- og gassindustrien.

Hent certifikat