Uno-X Smøreolje AS
tilbyr et bredt utvalg av
kvalitetesprodukter til
alle bransjer

Produktgrupper

Uno-X Smøreolje A/S tilbyr kvalitetsprodukter for alle bransjer.

Motoroljene til personbiler, varebiler og tunge maskiner er utviklet for optimal drift av både dagens og fremtidens motorer. Inkludert motorer montert med DPF (DieselPartikkelFilter), annet etterbehandlingssystem (treveiskatalysator) eller AdBlue-teknologi for reduksjon av utslipp.

Giroljene til personbiler, varebiler og tunge maskiner er utviklet for moderne girkasser der det er anbefalt EP-olje.

De automatisk transmisjonsoljene brukes både til automotivt og industrielt utstyr og kan anbefales til servostyring, automatgir samt hydrauliske systemer.

Hydraulikkoljene brukes til automotivt og industrielt utstyr innenfor et bredt område av hydrauliske systemer – også der disse arbeider under store temperatursvingninger, som f.eks. hydrauliske systemer i entreprenørmateriell, gaffeltrucker, containerkraner eller lastebilkraner.

Smørefettene for automotivt og industrielt utstyr anbefales blant annet til smøring av kulelager, rullelager hjullager og som generell smøring i industrimaskiner med høy belastning, entreprenørmaskiner, generatorer, presser og lignende.

Industrigiroljene brukes til et bredt spekter av industrielt og mobilt utstyr som lukkede gir, kjedetrekk, glidelager, rullelager og glideflater. Oljene er like effektive når de brukes til smøring av de minste girmodellene som til store enheter som blant annet brukes i valseverk.

Kompressoroljene er utviklet for effektiv smøring av stasjonære og mobile luftkompressorer. I tillegg fungerer de effektivt til smøring i kjølekompressorer og stempel- og skruekompressoranlegg.

De næringsmiddelregistrerte oljene fra ANDEROL er spesielt utviklet for smøring av enheter i næringsmiddelindustrien der det er risiko for utilsiktet kontakt mellom olje og matvarer, for eksempel ved forpakning av matvarer, drikkevarer, produksjon av hermetikk, m.m.

Miljøriktige og energieffektive oljer fra PANOLIN benyttes der kravene til miljøbeskyttelse og effektiv smøring er høye.

Kjølevæskene er utviklet for å gi effektiv korrosjons- og frostbeskyttelse av alle kjølesystemer, for eksempel i tungt belastede lastebiler, busser, personbiler, entreprenør- og landbruksmateriell. I tillegg brukes kjølevæske i stasjonære diesel- og gassmotorer, industrielle kjøleanlegg m.m.