Prisliste

Prisliste

Med den elektroniske prislisten har du enkel tilgang til riktig pris på våre smøreprodukter. I prislisten finner du også emballasje og teknisk beskrivelse av de enkelte produktene.

Hent prisliste her >>

Smøreoljeavgifter 2017

Smøreojeavgiften for 2017 er 2,17 kr/ltr. Denne trådte i kraft for leveringer f.o.m. 1. januar.

Alle smøreoljer er avgiftspliktig. P.t. er det avgiftsfritak for fett, hvitoljer, formoljer, transformatoroljer, prosessoljer, metallbearbeidingsoljer og rustbeskyttende oljer.