Nyttig kunnskap om
analyseproduktene
våre

TexChek

Et oljeanalysesytem som i tillegg til en analyse av smøreoljen kan gi viktig informasjon om slitasje på maskinen. TexCheck er dermed et uunnværlig verktøy i virksomheten for å sørge for systematisk vedlikehold. Anbefales primært til analyse av oljen i bensin- og dieseldrevne motorer, girkasser, transmisjoner, luftkompressorer og hydrauliske anlegg, men anbefales generelt til analyse av oljesmurte systemer.

GeoChek

GeoChek er et oljeanalysesystem som er spesielt utviklet for analyse av brukt olje fra gassmotorer. GeoChek inneholder analyser som gir svært spesifikke opplysninger om oljens nedbrytningsstadium. Med GeoChek kan man fastslå oljens tilstand og resterende levetid med stor nøyaktighet. Det betyr at du kan foreta oljeskift på et optimalt tidspunkt. I tillegg til dette inneholder GeoChek en analyse av innholdet slitemetaller i oljen, og dette gjør det mulig å gripe inn i forhold til ekstrem slitasje. GeoChek er derfor et uunnværlig verktøy i det systematiske vedlikeholdet av gassmotorer.

CleanChek

CleanChek-analyse er spesielt utviklet for større hydraulikk- og girsystemer. CleanChek gir spesifikk informasjon om oljens tilstand og renhetsgrad– inkludert måling av blant annet oksidasjon, partikkeltelling etter ISO 4406c eller NAS 1638 samt måling av slitemetallnivået i systemet.


GlycolChek

GlycolChek er et analysesystem spesielt utviklet for analyse av kjølevæske til alle typer kjølesystemer. GlycolChek inneholder spesifikk informasjon om tilstanden i kjølemediet samt anleggets generelle driftstilstand og vil derfor være et uunnværlig verktøy for systematisk vedlikehold av kjøleanlegg. Systematisk analyse av tilstanden i kjølemediet sørger for at systemet/anlegget yter optimalt. Det betyr at levetiden for anlegget og kjølemediet optimeres.


CoolChek

CoolChek er et oljeanalysesystem som er spesielt utviklet for analyse av brukt olje fra kjølekompressorer. CoolChek inneholder analyser som gir svært spesifikke opplysninger om oljens nedbrytningsstadium. Det betyr at ikke bare kjølemaskinen, men også driftstilstanden for anlegget generelt vil kunne forbedres ved bruk av CoolChek. I tillegg til dette inneholder CoolChek en analyse av innholdet slitemetaller i oljen, og dette gjør det mulig å gripe inn i forhold til ekstrem slitasje.


Analysene kan bestilles på nettet og ved kontakt med kundesenteret vårt. Analysene er forpakket med fem analyser pr. pakke med prøveflasker, informasjonsseddel og datakort samt hansker til prøvetakingen.

Analyserapporten mottas via:

• Hjemmesiden vår med innlogging
• Via e-post
• Vanlig brev


Det er også mulig å motta resultater ekstra raskt via sms.

analyser-box1

analyser-box2

Clean Check

Glycol Check

Cool Check